Fönsterrenovering

Fönsterrenovering brukar inte alltid vara det första valet för fastighetsägare. Utan många brukar välja att byta ut alla utsatta fönster när de börja visa röta. Detta behöver inte nödvändigtvis vara det bästa alternativet.  

Vi på Allt i fönster har lång erfarenhet av fönsterrenoveringar och har utfört ett stort antal fönsterrenoveringar Stockholm med omnejd.

Det finns en missuppfattning runt fönsterrenovering där många tror att det är enklare och mer kostnadseffektivt att byta ut alla fönster vid rötskador. Detta är långt ifrån sanningen där fönsterrenovering kan åtgärda rötskador genom enkla åtgärder. Det kan också förhindra framtida rötskador. Vid fönsterbyte blir det ofta ett mer omfattande kringarbete där byte av smyginklädnader och andra delar måste göras.

De utgångspunkter vi har i vårt arbete inom fönsterrenovering är en tydlig kvalitetspolicy som är väl igenkänd och accepterad. Som beställare får du alltid noggrann information om arbetet kring objektet. Alla slutförda fönsterbågar och fönsterkarmar besiktar vi och kontrollerar enligt ISO 9001. Därefter utförs arbetet alltid grundligt av våra auktoriserade och eminenta fönsterrenoverare.

medarbetare-fönsterrenovering-medarbetare

Renoveringen sker i och med slipning och lagningar både inne på vår egen verkstad och ute på plats.

Färg och kittborttagning

Vi avlägsnar gammal färg och kitt på bågarna. Vi ser till att all lös färg skrapas och borstas bort från träytorna. Vi ser till att åtgärda eventuella rötskador och byte av bågar vid behov. När alla skador har åtgärdats sätter vi igång med att kitta om och ytmåla och grundmåla. 

Det ingår också byte av gångjärn, beslag och tätninglister i vår fönsterrenovering. Detta för att höja kvaliteten på fönsterna och att de ska upplevas som nya efter att arbetet är färdigt.

Glasbyte vid fönsterrenovering

En fönsterrenovering kan också vara glasbyte av fönster. Ett glasbyte kan innebära större förbättringar som exempelvis:

  • Bullerdämpning
  • Energibesparingar
  • Säkerhet
  • Brandskydd
  • Solreducering

Beroende på vad du vill ha för typ av glas på i dina fönster och vilket behov fönstrerna ska utgöra kan vi hjälpa dig med detta. Vi har lång erfarenhet av olika glas och gör ofta specialrenoveringar vid behov. 

Något som har blivit allt vanligare hos bostadsrättsföreningar är byte till energiglas. Genom att byta till energiglas förbättras inomhusklimatet och energiförbrukningen blir mindre för bostadsrättsföreningen. Det är också bra för klimatet att byta från vanliga glas till energiglas.

Fönsterbeklädnad

Det finns också möjlighet att använda sig av fönsterbeklädnad där man skyddar karmar och bågar med aluminium plåt. Genom att använda sig av denna metod slipper man måla om karmar och bågar med jämna mellanrum. Vi på Allt i fönster har alltid som mål att erbjuda bästa möjlig lösning för era fönster. Detta innebär att vi ser vilka alternativ som finns och gör en fönsterrenovering som sparar tid och pengar för dig som kund.    

Kostnadsfri rådgivning och Offert vid fönsterrenovering

Vid ett första steg bokar vi gärna in en rådgivning och mätning av era nuvarande fönster. Detta görs bäst genom att fylla i formuläret längre ner på sidan som heter kostnadsfri rådgivning. 

I nästa steg gör vi en uppföljning och presenterar ett prisförslag till er som kund där vi listar med vad uppdraget kommer att kosta och vad som kommer att göras under projektet gång. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med fönsterrenovering och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt – tveka då inte att ta kontakt med oss. Vi besvarar gladeligen dina frågor och berättar gärna mer om hur vi arbetar.

Varmt välkommen!

Vi är med dig från början till slut

1

Rådgivning & Mätning

Oavsett om det gäller renovering av befintliga fönster eller nymontage så gör vi ett platsbesök och går igenom ert fönsterprojekt för att se hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

2

Uppföljning & Prisförslag

Vi presenterar vårt skräddarsydda förslag till er baserat på era önskemål och aktuella förutsättningar. När allt känns glasklart så lägger ni en order och vi överlämnar en realistisk tidsplan.

3

Leverans & Montering

Om fönsterna skall renoveras så demonteras dessa och transporteras till vår verkstad för renovering & målning. Har ni beställt nya fönster så kommer våra duktiga montörer till er och demonterar era gamla fönster samt monterar de nya. Allt enligt tidigare fastställd tidplan.

4

Slutkontroll & Kvalitetsförsäkring

När återmonteringen / installationen är klar går vi gemensamt igenom varje enskilt fönster och dörr i en slutbesiktning. Vi kontrollerar att allt ser bra ut och gör en funktionskontroll. Därefter överlämnar vi våra kvalitetsdokument med skötselanvisningar. Efter godkänd slutbesiktning gäller garantin i 5 år.

Fri Rådgivning